Program for to dages undervisningsforløb med afsæt i den autentiske case om Steffen

Deltagere: I alt 172 studerende: 53 pædagogstuderende, 61 socialrådgiverstuderende og 58 lærerstuderende

Didaktisk metode: Tidslinje og analysemodel       

Undervisere: Undervisergruppen bestod af fem undervisere, der havde forberedt forløbet og udarbejdet procesbeskrivelser. Derudover var der oplæg ved en ekstern oplægsholder: en socialrådgiver fra en børnepsykiatrisk afdeling.

Grundlitteratur: Andy Højholdt (2013): Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis, Hans Reitzels Forlag

De studerende havde fået tilsendt casen om Steffen før forløbet gik i gang. Derudover skulle de læse grundlitteraturen og forberede en præsentation af egen profession til første møde med deres gruppe.

 

Første undervisningsdag

Tidspunkt Indhold Proces Materialer
09.00 – 09.45 Præsentation i grupper·       Deltagerne præsenterer sig for hinanden og præsenterer egen profession i de tværfaglige grupper de er inddelt i af underviserne.
09.45 – 10.00 Pause  
10.00 – 10.15 Fælles ·       Velkomst

·       Introduktion til forløbet

10.15 – 11.30 Fælles·       Eksternt oplæg: Hvad sker der før, under og efter en udredning? ved socialrådgiver fra børnepsykiatrisk afdeling
11.30 – 11.45 Fælles·       Introduktion til arbejdet i grupperne
11.45 – 12.15 Frokost
12.15 – 14.00 Gruppeproces med vejledning·       De studerende udarbejder et overblik over Steffens liv ved at lave en tidslinje og tegne begivenhederne i hans liv ind med afsæt i deres analyse af casen og med særligt fokus på Steffens perspektiv.

 

·       Instruktion om tidslinjemetoden·       Ruller med stort papir og tusch

 

14.00 – 15.00 Fælles·       Underviseroplæg om resiliensprocesser

 

 

Anden undervisningsdag

Tidspunkt Indhold Proces Materialer
09.00 – 13.00   Gruppeproces med vejledning·       De studerende er i dialog om og beslutter et nedslag i en tværprofessionel problemstilling i casen som de ønsker at arbejde med.

 

Fordybelse i analyse

Problemstillingen analyseres ud fra følgende spørgsmål:

·       Hvad ved vi? Hvad mangler vi viden om?

·       Hvorfor er netop denne problemstilling betydningsfuld for læreres, pædagogers og socialrådgiveres faglighed?

·       Hvordan kan de tre fagligheder i fællesskab bidrage til Steffens trivsel?

·       Brug analysemodellen som afsæt i jeres analyseproces.

·       Drøft de tre væsentligste pointer fra jeres arbejde med tidslinjen og fordybelsen i casen, og fremstil de tre pointer på et stort stykke papir.

 

·       Analysemodel·       Flip-over-papir og

tuscher

13.00 – 14.00 Fælles ·       Hver gruppe mødes med to andre grupper og fremlægger arbejdets pointer for hinanden.

 

   
14.00 – 14.30   Gruppeproces·       Evaluering af forløbet ·       Evalueringsskema
14.30 – 15.00 Fælles·       Alle grupper samles

·       Fælles afslutning